Murter apartamenty - Zakwaterowanie Murter <> Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin i warunki rezerwacji

 

1. Wstęp

Agencja turystyczna Murter-online.com działa jako pośrednik między klientem a usługodawcą (w imieniu właściciela i na jego korzyść) i dlatego świadczy usługi noclegowe dla klienta zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej www. murter-online.com, na okres potwierdzonej rezerwacji. Agencja turystyczna Murter-online.com nie ponosi odpowiedzialności za siłę wyższą *.

 

* Siła wyższa to okoliczność, na którą nie można wpłynąć ani nie można jej przewidzieć, a zatem nie można jej zapobiec (trzęsienie ziemi, powódź, pożar, strajk, atak terrorystyczny, wojna, śmierć usługodawcy lub jego najbliższej rodziny).

 

 

2. Rezerwacja i płatność

Zapytania i rezerwacje zakwaterowania można składać elektronicznie (e-mailem lub formularzami na stronie internetowej), faksem lub osobiście w biurze Murter-online.com. W celu potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w ciągu 24 godzin od zaakceptowania warunków w wysokości 10% -20% całkowitej ceny noclegu oraz przesłania faksem dowodu wpłaty. Resztę całkowitej kwoty, jak również podatek klimatyczny, klient jest zobowiązany zapłacić bezpośrednio właścicielowi lub agencji Murter-online.com po przyjeździe.

 

 

3. Opłata klimatyczna

Zgodnie z chorwacką ustawą o podatku klimatycznym klienci są zobowiązani do uiszczenia podatku klimatycznego przy płatności za zakwaterowanie. W Republice Chorwacji waha się od 7,50 do 10,00 KN na osobę dziennie dla dorosłych. Klienci w wieku od 12 do 18 lat mają 50% zniżki, natomiast dzieci do lat 12 są zwolnione z płacenia.

 

 

4. Cena zakwaterowania

Ceny podane są dla każdej jednostki zakwaterowania w EUR. Ceny obowiązują przez cztery lub więcej nocy. W przypadku, gdy klient korzysta z noclegu do czterech nocy cena jest wyższa o 30%.

Cena obejmuje: najem, cotygodniową zmianę pościeli, czyste ręczniki, prąd i wodę, naczynia kuchenne i stołowe (w apartamentach), przybory do czyszczenia, sprzątanie końcowe.

Usługi specjalne nie są wliczone w cenę (śniadanie, wynajem łodzi) i należy je opłacić osobno.

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen. W przypadku zmiany cen po dokonaniu rezerwacji, a przed wpłatą zaliczki agencja gwarantuje poinformowanie klienta o zmianie ceny i przesłanie nowej kalkulacji. Klientom, którzy wpłacili zaliczkę za rezerwację, agencja gwarantuje cenę noclegu podaną w pierwszej kalkulacji, według której została wpłacona zaliczka.


 

5. Kategoryzacja i opis usługi

Kwatery oferowane przez agencję są opisane zgodnie z oficjalną kategoryzacją uprawnionej instytucji, a każdy właściciel kwatery jest zobowiązany do zaznaczenia kategorii kwatery.

Normy dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, usług itp. Różnią się w zależności od miejsca, kraju i nie można ich porównywać. Informacje uzyskane w kwaterze zakwaterowania nie zobowiązują agencji w żaden sposób bardziej niż informacje dostępne na tej stronie internetowej.

 

6. Prawo agencji do zmian i odwołania

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwacji w przypadku nagłej lub siły wyższej. Zarezerwowaną kwaterę można zastąpić tylko kwaterą tej samej lub wyższej kategorii i po cenie potwierdzonej podczas rezerwacji, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia klienta. W przypadku, gdy zakwaterowanie zastępcze będzie dostępne tylko w kwaterze wyższej kategorii i jeśli cena zakwaterowania zastępczego będzie wyższa o 15% lub więcej od pierwotnie zarezerwowanego zakwaterowania, agencja zastrzega sobie prawo do naliczenia różnicy w cenie po konsultacji z klientem. W przypadku braku możliwości zakwaterowania zastępczego za płatne zakwaterowanie agencja zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu klienta (przed jego przyjazdem) i gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty.

 

 

7. Prawo klienta do zmian i anulacji

Jeśli klient chce zmienić lub anulować rezerwację, musi to zrobić w formie pisemnej (e-mail, poczta lub faks).

- w przypadku rezygnacji agencja:

Na 30 lub więcej dni przed rozpoczęciem rezerwacji Agencja nie ma obowiązku wynajmu, ponieważ zwraca gościowi pełną zaliczkę.

- 14 do 29 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wynajmujący otrzymuje 50% całkowitej zaliczki - agencja zwraca gościowi 50% zaliczki

- od 1 do 13 dni przed rozpoczęciem rezerwacji, aw dniu rozpoczęcia rezerwacji wynajmujący otrzymuje 100% całkowitej kwoty zaliczki.

- jeśli klient nie przyjedzie na czas lub zrezygnuje z noclegu podczas pobytu w kwaterze, zostanie obciążona cała kwota zarezerwowanego zakwaterowania.

 

 

8. Obowiązki agencji i właściciela

Agencja ma obowiązek:

- dbać o świadczone usługi i dobór usługodawców

- dbać o interesy i prawa klienta zgodnie z przyjętymi zwyczajami i praktykami w turystyce

Właściciel kwatery jest zobowiązany do:

- zapewnić klientowi wszystkie usługi, za które zapłacił

 

* Agencja i właściciel nie odpowiadają za jakiekolwiek zmiany lub rezygnację z usług w okolicznościach spowodowanych siłą wyższą.

9. Obowiązki klienta

Klient jest zobowiązany:

- posiadać ważne dokumenty podróży i wizę na wypadek, gdyby były potrzebne przy wjeździe do Republiki Chorwacji,

- przestrzegać przepisów celnych i przepisów dotyczących wymiany walut Republiki Chorwacji

- przestrzegać regulaminu lokalu mieszkalnego i utrzymywać dobre relacje z gospodarzem,

- pokrycie wszystkich kosztów za wszelkie szkody wyrządzone na miejscu w kwaterze

- w celu okazania potwierdzenia płatności (Voucher otrzymany pocztą lub e-mailem) po przyjeździe, zawierającego liczbę osób i rodzaj usług, które mają być wykonane

- w przypadku niewywiązania się przez klienta z wyżej wymienionych obowiązków, klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i pokrywa koszty

- klient może przybyć do kwatery po godzinie 14:00, a wymeldować się w dniu wyjazdu do godziny 10:00.Klucze zostaną przekazane klientowi w kwaterze przez właściciela i przedstawiciela agencji

 

 

10. Bagaż

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zagubiony bagaż, a także za kradzież bagażu lub przedmiotów wartościowych w kwaterze noclegowej. Zgubiony bagaż lub skradzione przedmioty należy zgłosić gospodarzowi i miejscowemu posterunkowi policji.

 

 

11. Reklamacje

Jeżeli świadczone usługi nie będą satysfakcjonujące, klient ma prawo domagać się odpowiedniego odszkodowania poprzez złożenie pisemnej reklamacji. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku odpłatnej usługi.

Procedura reklamacyjna:

- Klient ma obowiązek niezwłocznie w dniu przyjazdu zgłosić usługodawcy reklamację dotyczącą nieodpowiedniej usługi i powiadomić agencję. Ponadto klient jest zobowiązany do współpracy z przedstawicielami agencji i usługodawcą w dobrej wierze w celu rozwiązania problemu. Jeśli reklamacja jest zasadna, a świadczone usługi nie są satysfakcjonujące, agencja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić klientowi akceptowalne rozwiązanie, zgodnie z opłaconymi usługami. Zarówno agencja, jak i usługodawca nie mogą oferować klientowi zakwaterowania zastępczego niższej kategorii

- Jeśli klient zdecyduje się opuścić kwaterę z własnej inicjatywy, znajdzie nowe zakwaterowanie i tym samym odmówi przyjęcia rozwiązania zgodnego z opłaconymi usługami, nie ma już prawa do zwrotu kosztów lub wniesienia sprawy do sądu .

- Jeśli klient nie złoży reklamacji na miejscu, nie przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy.

 

 

12. Właściwość sądu

Jeśli klient nie będzie zadowolony z rozwiązania reklamacji, sprawę można skierować do sądu (właściwość sądu Šibenik).

 

 

13. Uwaga

Po wpłaceniu zaliczki klient akceptuje w całości Ogólne Warunki.